روغن اسپیدان هیدرولیک مدل SPEEDAN HM VG150 یک روغن هیدرولیک برای استفاده در انواع سیستم‌های هیدرولیک صنعتی که نیاز به مواد افزودنی ضد سایش دارند، مناسب می‌باشد.

این روغن با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی برای استفاده در سیستم های هیدرولیک، گردشی و دیگر کاربردهای صنعتی تولید گردیده است.

روغن اسپیدان هیدرولیک مدل SPEEDAN HL VG68 دارای قابلیت انتقال نیرو در سیستم های هیدرولیکی بوده که تشکیل شده از روغن های معدنی همراه با افزودنی های مخصوص ، ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشد که نهایت محافظت و کارایی را در سیستم های هیدرولیکی ایجاد می کند

روغن اسپیدان هیدرولیک مدل SPEEDAN HL VG46 دارای قابلیت انتقال نیرو در سیستم های هیدرولیکی بوده که تشکیل شده از روغن های معدنی همراه با افزودنی های مخصوص ، ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشد که نهایت محافظت و کارایی را در سیستم های هیدرولیکی ایجاد می کند

روغن اسپیدان هیدرولیک مدل SPEEDAN HH VG68 دارای قابلیت انتقال نیرو در سیستم های هیدرولیکی بوده که تشکیل شده از روغن های معدنی همراه با افزودنی های مخصوص ، ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشد که نهایت محافظت و کارایی را در سیستم های هیدرولیکی ایجاد می کند

روغن اسپیدان هیدرولیک مدل SPEEDAN HH VG46 دارای قابلیت انتقال نیرو در سیستم های هیدرولیکی بوده که تشکیل شده از روغن های معدنی همراه با افزودنی های مخصوص ، ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشد که نهایت محافظت و کارایی را در سیستم های هیدرولیکی ایجاد می کند

روغن اسپیدان هیدرولیک مدل SPEEDAN HH VG32 دارای قابلیت انتقال نیرو در سیستم های هیدرولیکی بوده که تشکیل شده از روغن های معدنی همراه با افزودنی های مخصوص ، ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشد که نهایت محافظت و کارایی را در سیستم های هیدرولیکی ایجاد می کند