4.4/5 - (8 امتیاز)
روغن دنده خودرو اسپیدان GL-4 75W90 ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می‌باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی (سرعت و فشار متوسط) دنده‌هایی که نیاز به ماده افزودنی EP دارند توصیه می‌گردد
4.7/5 - (3 امتیاز)
روغن دنده خودرو اسپیدان GL-4 85W90 ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می‌باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی (سرعت و فشار متوسط) دنده‌هایی که نیاز به ماده افزودنی EP دارند توصیه می‌گردد