PERSIA SE/CC 20W50
3.8/5 - (5 امتیاز)

PERSIA SE/CC 20W50

روغن موتور چند درجه‌ای معدنی است که برای روانکاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده، پیشنهاد می شود.
این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

مزیت‌های روغن PERSIA SE/CC 20W50

  • مقاومت در برابر اکسیداسیون
  • موثر بر کاهش مصرف سوخت
  • محافظت در برابر تشکیل لجن و رسوب

جدول مشخصات فنی روغن موتور اسپیدان SG/CD 20W50

مشخصات فنی روش آزمون PERSIA SE/CC 20W50
گرانروی کینماتیک 100 درجه سانتیگراد(CST VIS 100˚C) ASTM D445 20
شاخص گرانروی(VI) C˚ ASTM D2270 122
نقطه اشتعال (FLASH POINT) C˚ ASTM D92 Min 200 – Max 220
نقطه ریزش(POUR POINT) C˚ ASTM D97 24-
دانسیته در C˚15 Kg/m3 ASTM D4052 895
قلیاییت کل mg KOH/g (TBN) ASTM D2896 5.7

روغن PERSIA SE/CC 20W50 برای کدام خودروها مناسب است؟

به صورت کلی می‌توان گفت:

این روغن مناسب نیسان زامیاد ، وانت مزدا ، پیکان پراید های قبل از سال 1385 پژو آردی و خودرو های دارای طراحی 1979 به بعد و خودرو هایی که در دفترچه آنها استفاده از این سطح کیفی روغن ذکر شده است می‌باشد.