4.7/5 - (4 امتیاز)
روغن موتور دیزلی اسپیدان، تمام سینتتیک است که برای روانکاری خودرو های دیزل مدل سال 2012 تا سال 2018 طراحی شده‌اند و در شرایط سخت کار می‌کنند، توصیه می‌شود این محصول که با سوخت‌های دیزل با درصد گوگرد بالا سازگار است با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب، تولید می‌شود
4.8/5 - (10 امتیاز)
روغن موتور دیزلی اسپیدان نیمه سینتتیک است که برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه مدل 2007 تا 2014 طراحی شده است که با دور و سرعت بالا کار می کنند توصیه می شود. این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مناسب، تولید می شود.
4.6/5 - (10 امتیاز)
روغن موتور دیزلی معدنی است که برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ دارای تکنولوژی سال ساخت متناسب با این محصول توصیه می‌شود. این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.